Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Ålem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ålem 1417 15,7% 29,2% 25,4% 29,7% 7,2% 50,7% 49,3% 2,0%  
Summa 1417 15,7% 29,2% 25,4% 29,7% 7,2% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se