Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Timmernabben

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timmernabben 1211 15,5% 30,4% 27,8% 26,3% 7,7% 49,9% 50,1% 2,2%  
Summa 1211 15,5% 30,4% 27,8% 26,3% 7,7% 49,9% 50,1% 2,2%

http://www.val.se