Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Långasjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långasjö 739 16,5% 28,7% 22,2% 32,6% 7,7% 50,5% 49,5% 2,4%  
Summa 739 16,5% 28,7% 22,2% 32,6% 7,7% 50,5% 49,5% 2,4%

http://www.val.se