Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö 1674 34,3% 24,4% 21,0% 20,3% 9,3% 45,9% 54,1% 1,7%  
Summa 1674 34,3% 24,4% 21,0% 20,3% 9,3% 45,9% 54,1% 1,7%

http://www.val.se