Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Malmen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen S 991 47,3% 20,6% 18,0% 14,1% 12,6% 50,5% 49,5% 3,1%  
Summa 991 47,3% 20,6% 18,0% 14,1% 12,6% 50,5% 49,5% 3,1%

http://www.val.se