Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Trekanten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trekanten 1574 16,1% 39,9% 25,0% 19,1% 5,0% 50,6% 49,4% 1,5%  
Summa 1574 16,1% 39,9% 25,0% 19,1% 5,0% 50,6% 49,4% 1,5%

http://www.val.se