Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Gamla stan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla stan 1277 24,7% 26,9% 22,0% 26,4% 9,1% 44,6% 55,4% 1,3%  
Summa 1277 24,7% 26,9% 22,0% 26,4% 9,1% 44,6% 55,4% 1,3%

http://www.val.se