Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kråksmåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kråksmåla 558 7,9% 28,3% 27,8% 36,0% 3,6% 51,8% 48,2% 7,5%  
Summa 558 7,9% 28,3% 27,8% 36,0% 3,6% 51,8% 48,2% 7,5%

http://www.val.se