Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Södertorn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertorn 1102 19,1% 29,2% 23,4% 28,3% 5,6% 50,1% 49,9% 4,2%  
Summa 1102 19,1% 29,2% 23,4% 28,3% 5,6% 50,1% 49,9% 4,2%

http://www.val.se