Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kristineberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristineberg V 1088 17,0% 31,2% 29,4% 22,3% 6,5% 50,8% 49,2% 4,1%  
Summa 1088 17,0% 31,2% 29,4% 22,3% 6,5% 50,8% 49,2% 4,1%

http://www.val.se