Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Gladhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gladhammar 1091 14,5% 27,6% 31,6% 26,3% 7,8% 51,7% 48,3% 2,6%  
Summa 1091 14,5% 27,6% 31,6% 26,3% 7,8% 51,7% 48,3% 2,6%

http://www.val.se