Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Västrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västrum 605 9,6% 24,1% 32,2% 34,0% 5,1% 51,7% 48,3% 2,5%  
Summa 605 9,6% 24,1% 32,2% 34,0% 5,1% 51,7% 48,3% 2,5%

http://www.val.se