Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Loftahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Loftahammar 712 11,5% 19,2% 28,4% 40,9% 6,6% 51,4% 48,6% 1,3%  
Summa 712 11,5% 19,2% 28,4% 40,9% 6,6% 51,4% 48,6% 1,3%

http://www.val.se