Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Gamleby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamleby 1 1569 14,0% 21,4% 29,2% 35,4% 7,4% 47,7% 52,3% 2,6%  
Summa 1569 14,0% 21,4% 29,2% 35,4% 7,4% 47,7% 52,3% 2,6%

http://www.val.se