Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Gamleby 2-Lofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamleby 2-Lofta 1551 15,5% 25,7% 25,6% 33,2% 6,3% 50,9% 49,1% 1,4%  
Summa 1551 15,5% 25,7% 25,6% 33,2% 6,3% 50,9% 49,1% 1,4%

http://www.val.se