Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Hjorted

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjorted 1151 12,5% 25,7% 30,1% 31,7% 5,9% 50,7% 49,3% 4,7%  
Summa 1151 12,5% 25,7% 30,1% 31,7% 5,9% 50,7% 49,3% 4,7%

http://www.val.se