Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Vimmerby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 2 1403 18,2% 29,1% 23,9% 28,9% 6,8% 48,3% 51,7% 5,7%  
Summa 1403 18,2% 29,1% 23,9% 28,9% 6,8% 48,3% 51,7% 5,7%

http://www.val.se