Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Vimmerby 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 3 1377 14,1% 29,6% 19,1% 37,3% 6,3% 47,8% 52,2% 0,7%  
Summa 1377 14,1% 29,6% 19,1% 37,3% 6,3% 47,8% 52,2% 0,7%

http://www.val.se