Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Vimmerby 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 5 1247 13,3% 36,2% 34,0% 16,5% 6,1% 51,5% 48,5% 1,7%  
Summa 1247 13,3% 36,2% 34,0% 16,5% 6,1% 51,5% 48,5% 1,7%

http://www.val.se