Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Storebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storebro 914 13,9% 28,2% 27,7% 30,2% 5,3% 49,2% 50,8% 3,2%  
Summa 914 13,9% 28,2% 27,7% 30,2% 5,3% 49,2% 50,8% 3,2%

http://www.val.se