Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Locknevi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Locknevi 407 13,8% 24,6% 34,4% 27,3% 6,4% 56,3% 43,7% 6,6%  
Summa 407 13,8% 24,6% 34,4% 27,3% 6,4% 56,3% 43,7% 6,6%

http://www.val.se