Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Djursdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djursdala 344 13,1% 30,5% 26,7% 29,7% 5,8% 52,3% 47,7% 2,0%  
Summa 344 13,1% 30,5% 26,7% 29,7% 5,8% 52,3% 47,7% 2,0%

http://www.val.se