Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Gullringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullringen 665 14,4% 25,0% 29,3% 31,3% 7,1% 52,9% 47,1% 6,6%  
Summa 665 14,4% 25,0% 29,3% 31,3% 7,1% 52,9% 47,1% 6,6%

http://www.val.se