Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna 586 14,5% 27,5% 25,6% 32,4% 8,2% 51,9% 48,1% 2,9%  
Summa 586 14,5% 27,5% 25,6% 32,4% 8,2% 51,9% 48,1% 2,9%

http://www.val.se