Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt 956 14,4% 23,4% 27,1% 35,0% 6,7% 50,9% 49,1% 3,1%  
Summa 956 14,4% 23,4% 27,1% 35,0% 6,7% 50,9% 49,1% 3,1%

http://www.val.se