Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Fredriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksberg 1549 20,9% 32,2% 21,0% 25,9% 7,1% 53,8% 46,2% 6,7%  
Summa 1549 20,9% 32,2% 21,0% 25,9% 7,1% 53,8% 46,2% 6,7%

http://www.val.se