Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Hulta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta 1295 12,9% 36,1% 28,7% 22,2% 7,3% 49,9% 50,1% 0,5%  
Summa 1295 12,9% 36,1% 28,7% 22,2% 7,3% 49,9% 50,1% 0,5%

http://www.val.se