Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Varan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varan 796 11,2% 27,3% 31,2% 30,4% 6,0% 52,4% 47,6% 1,6%  
Summa 796 11,2% 27,3% 31,2% 30,4% 6,0% 52,4% 47,6% 1,6%

http://www.val.se