Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Hasselstad-Eringsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselstad-Eringsboda 1109 14,0% 28,5% 27,5% 30,0% 6,8% 54,4% 45,6% 2,3%  
Summa 1109 14,0% 28,5% 27,5% 30,0% 6,8% 54,4% 45,6% 2,3%

http://www.val.se