Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Kallinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kallinge 1281 17,1% 33,1% 24,3% 25,5% 7,3% 48,9% 51,1% 3,9%  
Summa 1281 17,1% 33,1% 24,3% 25,5% 7,3% 48,9% 51,1% 3,9%

http://www.val.se