Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Förkärla-Listerby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Förkärla-Listerby N 1098 11,0% 35,5% 30,6% 22,9% 5,1% 51,0% 49,0% 2,0%  
Summa 1098 11,0% 35,5% 30,6% 22,9% 5,1% 51,0% 49,0% 2,0%

http://www.val.se