Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Bräkne-Hoby Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bräkne-Hoby Landsbygd 1143 13,3% 31,8% 29,1% 25,8% 5,7% 53,2% 46,8% 2,3%  
Summa 1143 13,3% 31,8% 29,1% 25,8% 5,7% 53,2% 46,8% 2,3%

http://www.val.se