Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Bräkne-Hoby Samhälle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bräkne-Hoby Samhälle 1417 13,9% 27,0% 24,1% 34,9% 6,0% 48,8% 51,2% 1,8%  
Summa 1417 13,9% 27,0% 24,1% 34,9% 6,0% 48,8% 51,2% 1,8%

http://www.val.se