Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Högadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högadal 1434 21,3% 31,8% 22,0% 24,9% 9,6% 50,9% 49,1% 8,4%  
Summa 1434 21,3% 31,8% 22,0% 24,9% 9,6% 50,9% 49,1% 8,4%

http://www.val.se