Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Stadsporten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsporten 1332 23,5% 23,3% 20,9% 32,2% 6,3% 45,9% 54,1% 2,9%  
Summa 1332 23,5% 23,3% 20,9% 32,2% 6,3% 45,9% 54,1% 2,9%

http://www.val.se