Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Österslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österslätt 1302 23,3% 24,6% 24,0% 28,2% 6,5% 46,9% 53,1% 4,1%  
Summa 1302 23,3% 24,6% 24,0% 28,2% 6,5% 46,9% 53,1% 4,1%

http://www.val.se