Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Tubbaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tubbaryd 1210 17,8% 28,3% 24,5% 29,3% 6,1% 47,0% 53,0% 3,8%  
Summa 1210 17,8% 28,3% 24,5% 29,3% 6,1% 47,0% 53,0% 3,8%

http://www.val.se