Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Skogsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsborg 1130 15,4% 32,7% 24,3% 27,6% 6,5% 48,5% 51,5% 2,2%  
Summa 1130 15,4% 32,7% 24,3% 27,6% 6,5% 48,5% 51,5% 2,2%

http://www.val.se