Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Vägga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vägga 1462 14,7% 25,6% 27,8% 31,9% 5,5% 51,4% 48,6% 1,7%  
Summa 1462 14,7% 25,6% 27,8% 31,9% 5,5% 51,4% 48,6% 1,7%

http://www.val.se