Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Hällaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällaryd 1783 11,9% 27,9% 27,7% 32,6% 5,0% 51,0% 49,0% 3,5%  
Summa 1783 11,9% 27,9% 27,7% 32,6% 5,0% 51,0% 49,0% 3,5%

http://www.val.se