Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Centrala Asarum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Asarum 1531 14,0% 29,3% 22,1% 34,6% 6,1% 47,4% 52,6% 2,4%  
Summa 1531 14,0% 29,3% 22,1% 34,6% 6,1% 47,4% 52,6% 2,4%

http://www.val.se