Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Mörrum östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mörrum östra 1321 10,0% 34,6% 23,0% 32,4% 4,8% 50,3% 49,7% 1,5%  
Summa 1321 10,0% 34,6% 23,0% 32,4% 4,8% 50,3% 49,7% 1,5%

http://www.val.se