Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Gustavstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavstorp 1891 13,1% 30,5% 26,9% 29,6% 6,2% 52,1% 47,9% 2,6%  
Summa 1891 13,1% 30,5% 26,9% 29,6% 6,2% 52,1% 47,9% 2,6%

http://www.val.se