Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Gammalstorp m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammalstorp m fl 970 14,9% 32,5% 25,9% 26,7% 5,2% 52,2% 47,8% 5,6%  
Summa 970 14,9% 32,5% 25,9% 26,7% 5,2% 52,2% 47,8% 5,6%

http://www.val.se