Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Bjuv 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 1 1287 14,5% 34,4% 26,5% 24,6% 7,5% 51,0% 49,0% 7,0%  
Summa 1287 14,5% 34,4% 26,5% 24,6% 7,5% 51,0% 49,0% 7,0%

http://www.val.se