Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Bjuv 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 3 1555 19,2% 38,6% 22,9% 19,3% 8,4% 48,7% 51,3% 13,9%  
Summa 1555 19,2% 38,6% 22,9% 19,3% 8,4% 48,7% 51,3% 13,9%

http://www.val.se