Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ekeby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeby 1 1478 15,2% 37,6% 23,1% 24,0% 5,8% 50,0% 50,0% 6,4%  
Summa 1478 15,2% 37,6% 23,1% 24,0% 5,8% 50,0% 50,0% 6,4%

http://www.val.se