Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Förslöv Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Förslöv Västra 1270 16,5% 27,9% 25,8% 29,8% 7,7% 49,2% 50,8% 4,3%  
Summa 1270 16,5% 27,9% 25,8% 29,8% 7,7% 49,2% 50,8% 4,3%

http://www.val.se