Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ribersborg, Limhamnsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg, Limhamnsvägen 1124 12,3% 28,8% 24,5% 34,4% 2,9% 44,3% 55,7% 3,7%  
Summa 1124 12,3% 28,8% 24,5% 34,4% 2,9% 44,3% 55,7% 3,7%

http://www.val.se