Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Bellevuegården V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevuegården V 1692 16,9% 20,7% 18,1% 44,3% 5,3% 41,7% 58,3% 8,3%  
Summa 1692 16,9% 20,7% 18,1% 44,3% 5,3% 41,7% 58,3% 8,3%

http://www.val.se